Monday 3 January 2022

INFORAMA - humorserie med ungdomar!

Vi sparkar igång det nya året med att rulla ut en pilot för en tilltänkt humorserie i nyhetsstil med ungdomar i ankarposition!  

No comments:

Post a Comment