Thursday 17 November 2016

Tina Turbo - 7 - "Kungajakten!"

Hans Majestät Gustav V kommer till Vänersborg för att avnjuta älgjakt med Major Schtolpenskott och Borgmästare Sandén. Men det ohyggliga som möter herrarna på Älgens berg övergår allt förstånd. Med Mille Melin i rollen som V-Gurra. Säsongsavslutning.

Friday 4 November 2016

Tina Turbo - 6 - "Dolda Avslöjanden!" - del 3

En brevduva berör Major Schtolpenskott, och Norrmännen imponerar. Våra hjältars plan att komma åt Berlins krypterade information tar omvägar genom både nära döden-upplevelser och choklad. Tredje och avslutande delen av miniserien Dolda Avslöjanden.