Thursday 20 October 2016

Tina Turbo - 5 - "Dolda Avslöjanden!" - del 2

Försöken att komma åt Major Schtolpenskotts enigmamaskin har nått desperata höjder. En ny plan tar form, som kräver konfrontation, svåra löften och en rad osannolika avslöjanden...

Friday 7 October 2016

Tina Turbo - 4 - "Dolda Avslöjanden!" - del 1

Berlin skickar en hemlig krypteringsmaskin till Vänersborg och Major Schtolpenskott blir chef för kodad information. En intensifiering av Sveriges ockupation befaras...