Wednesday 21 August 2019

TAJTS - nya avsnitt planerade!

Vår short-form serie fortsätter i höst - på YouTube! Teo, Nova, Max och Adelaide fortsätter gräva i våra superhjältars mänskliga sorger, men drabbas också av superproblem själva!

No comments:

Post a Comment