Thursday 17 November 2016

Tina Turbo - 7 - "Kungajakten!"

Hans Majestät Gustav V kommer till Vänersborg för att avnjuta älgjakt med Major Schtolpenskott och Borgmästare Sandén. Men det ohyggliga som möter herrarna på Älgens berg övergår allt förstånd. Med Mille Melin i rollen som V-Gurra. Säsongsavslutning.

No comments:

Post a Comment