Friday 7 October 2016

Tina Turbo - 4 - "Dolda Avslöjanden!" - del 1

Berlin skickar en hemlig krypteringsmaskin till Vänersborg och Major Schtolpenskott blir chef för kodad information. En intensifiering av Sveriges ockupation befaras...

No comments:

Post a Comment